Python 3.4.2

Instalacija Python-a verzija 3.4.2 u Ubuntu-u, Linux Mint-u i Elementary OS-u Prvo preuzmite fajl “pycharm-community-3.4.2.tar.gz” sa https://www.python.org/ Kada se fajl preuzme idite u folder gde se nalazi pycharm-community-3.4.2.tar.gz i odpakujte ga. Zatim u TERMINALU dođite do  lokacije gde ste otpakovali ovaj paket i uđite u taj folder. NPR: /pera/Downloads/pycharm-community-3.4.2/ a < Pročitaj još >