MP3 Gain

Ako vam je dosadilo da za svaku pesmu posebno morate da stišavate ili pojačavate zvučnike, tim mukama je došao kraj. Ovaj stari i pouzdani program će vam unormalizovati bilo kojiu MP3 pesmu. Kada program završi sa normalizacijom ,sve pesme koje ste otvorili u ovom programu imaće jednaki dB što znači da će sve pesme biti jednake jačine.

Za one koji ne znaju, 89 dB je standard, ali većina korisnika ovog programa preporučuje 92 dB. Iz ličnog iskustva, za FM transmitere koirstite 100 dB jer će pesme biti malo glanije tako da ćete moći da stišate radio a da slišate pesmu normalne jačine ,a smetnje koje pravi FM tansmiter se neće čuti ili će se znatno salbije čuti, zato što će pesma stišana biti glasnija od smetnji koje se stišavanjem radia gube.

link

Ovaj program je dostupan za Windows i Linux

<Windows Download> <Linux Download>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: