MTS Huawei E173 mobile Modem Fix

Da krenemo od problema:

Dell Instirion 3521

Ubutnu 14.04

Kada je prvi put modem bio utaknut pojavila se aplikacija koja instalira i postavlja modem i konekcija je uspostavljena, međutim nakon prekida konekcije i prilikom sledećeg pokušaja konekcije, aplikacija koja bi trebalo da traži pin kod kojim bi se uspostavila konekcija se ne pojavljuje ili se pojavi jednom u pedeset pokušaja.

Rešenje:

1.) utaknite USB modem

2.) u terminal kucajte lsusb

trebalo bi da dobijete više redova rezultata ali jedan od njih bi trebalo da bude ovakav:

Bus 001 Device 008: ID 12d1:1c05 Huawei Technologies Co., Ltd. E173s 3G broadband stick (modem off)

3.) kreirajte FAJL na sledećoj lokaciji:

/etc/usb_modeswitch.d/12d1:1c05

vodite računa: broj koji je gore napisan crvenom bojom kod vas može biti različit od primera, vi kreirajte FAJL pod nazivom ID-a koji je kod vas (12d1:1c05).

4.) U taj fajl pestujte sledeće:

########################################################
# Huawei E173s

DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct= 0x1c0b

TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1c05

CheckSuccess=20

MessageEndpoint= 0x0f
MessageContent= "55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"

5.) Upišite u terminal sledeću komandu:

sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules

kada vam se otvori gedit dodajte na kraj sledeće dve linije:

# Huawei E173s
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1c05", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1c05"

vodite računa da vam se na kraju druge linije ID poklopi sa imaneom vašeg ID-a.

6.) U terminal upišite sledeću komandu:

gksudo gedit /etc/modules

kada vam se pokrene gedit, dodajte ove dve linije:

# manual override for Huawei E173s to work
usbserial vendor=0x12d1 product=0x1c05

7.) Izvadite USB modem i ponovo ga utaknite, zatim kucajte u terminal komandu: lsusb

i trebalo bi da vidite ovakav rezultat:

Bus 001 Device 008: ID 12d1:1c05 Huawei Technologies Co., Ltd. E173s 3G broadband stick (modem on)

dakle na kraju linije vam je ranije pisalo (modem off) , a sada bi trebalo da piše (modem on)

sada možete instalirati Mobile broadband konekciju i podesiti je za svoj modem i pokrenuti konekciju.

to je to 🙂

Ukoliko imate nedoumica ili smatrate da nešto nisam dobro objasnio pogledajte sledeći link

Naravno komentari su dobrodošli…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: