NoRoot Firewall

Većina Firewall aplikacija za Android zahtevaju root privilegije, međutim ova apliacija koristi jedan zanimljiv hack kako bi to izbegla. Ona u stvari kreira LAŽNU VPN konekciju kroz koju prolazi sav internet protokol sa vašeg mobilnog telefona, u ovom slučaju VPN se ne kači na bilo koji server već se koristi kao most koji je moguće kontrolisati od strane običnog korisnika (dakle ne kao root).

Ova aplikacije kontroliše tu lažnu VPN konekciju i omogućava ili blokira konekciju određenim aplikacijama. RADI SMAO SA IPv4 adresama, programer kaže da će u nekoj od narednih verzija omogućiti i blokiranje  IPv6.

NoRoot Firewall may not work on LTE because it NoRoot Firewall currently doesn’t support IPv6. I’m working on the fix.

Dakle kada pokrente aplikaciju ona će od vas zatražiti da se konektujete na VPN most. Više detalja u vezi konekcije možete naći u samoj aplikaciji.

Automacki su blokirane sve aplikacije.

Zeleno odkvačen check box znači da aplikaciju puštate da se konektuje

Crveno odkvačen check box znači da zabranjujete konekciju

Prazan check box znači da će vas aplikacija pitati da li želite da pustite aplikaciji da se konektuje.

Omogućeno je blokiranje na nivou WiFi konekcije i mobline konekcije, što je odlično za štednju megabajta ako vam protok interneta predtsavlja problem.

Kada kliknete na Allow, automacki dopušta i WiFi i mobilnu konekciju, tako da je bolje da odete i ručno dopustite samo željenu konekciju, klikom na srelicu na desno (vidi sliku).

Mogućeje blokirati svaku aplikaciju posebno ili dodati konkretnu IP adresu.

link dwld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: