Sat Kod-a – Programiranje za početnike

Ova vest je prešla ceo svet. A u njoj su učetvovali milioni ljudi.

Radi se o takozvanom “Satu Koda”. Sajt je osmišljen tako da počenicima ili ljudima koji bi želeli da upoznaju programiranje to obezbedi na jedan zanimljiv interaktivan način. Sa više vrsta zadataka ovaj sat programiranja je prilagođen svima od malih nogu do srednjoškolaca ili starijih koji nikada ranije nisu programirali.

Veoma kreativno osmišljen sajt sa učestovanjem naj popularnijih junaka obezbediće vam jedan ugodan i edukativan sat na kompjuteru.

Iako je ova organizacija u glavnom prezentovana po školama širom sveta ,svako od vas koji čita ovja članak može učestvovati u projektu i dobiti diplomu na kraju završenog kursa.

 

Na sajt možete otići kikom na dugme ispod i početi sa upaznavanjem programiranja.
Srećno! 🙂

link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: