TAR Arhive

TAR je program koji omogućava pakovanje jednog ili više fajlova ili direktorijuma u jedan fajl. Isto kao i ZIP, RAR, 7z i još mnogi drugi. Cilj im je da smanje veličinu fajlova kako bi se oni lakše čuvali ili transportovali mrežom.

Ovaj post nije konkretno vezan za teoriju o arhivama, već će biti tutorijal kako upakovati ili odpakovati fajlove iz TAR arhive pomoću terminal komandi.

Komanda izgleda ovako:

tar [opcija] [putanja do arhive sa nazivom arhive] [lista fajlova koje treba upakovati / ili odredište gde otpakovati]

NPR:

tar -cf paket.tar fajl.txt fajl2.dat fajl3.pdf

ova komanda će upakvati fajl 1,2,3 iz direktorijuma odakle se poziva komanda i smestiti ih u arkivu pod nazivom paket.tar koja će se kreirati takođe u direktorijumu odakle je pozvana komanda.

-c kreira arhivu

-f pravi fajl koji će predstavljati arhivu, ovu opciju uvek morate koristiti uz TAR komadnu

tar -cf /root/etc.tar /etc

ova komanda će napraviti arhivu na lokaciji /root/ pod nazivom etc.tar, koja će u sebi sadržati sve fajlove iz direkotijuma /etc

Ovde postoji jedna zanimljiva caka, ako zadate /etc onda će CEO direktorijum kao takav biti upakovan u arhivu, ako zadata /etc/ onda će svi fajlovi i direktorijumi iz etc direktoriuma biti upakovani.

tar -tf paket.tar

ova komanda će izlistati sve fajlove koji se nalaze u arhivi BEZ otpakivanja.

tar -xf paket.tar .

ova komanda otpakuje arhivu, obratite pažnju na tačku na kraju, umesto nje može stojati lokacija direktorijuma, u ovom slučaju će biti otpakovana u direktorijumu odakle je komanda pozvana.

tar -xpf paket.tar .

radi isto što i prethodna komanda ali uz bitnu razliku, ako dodate opciju p otpakovani fajlovi će imati ISTE permisije kao kada su bili upakovani. Ovo možda desktop korisnicima neće biti važno.

Po defaultu kada otpakujute fajlove oni nasleđuju permisije onako kakav vam je umask. Neću sa ovim daviti jer ovo nije tutrijal za administratore već za obične korisnike.

TAR progam može dodati raličite kompresije ili način pakovanja kako ko voli to da dafiniše. Ako želite da promenite kompresiju možete da birate neku od dole navedenih, s tim što je potrebno obratiti pažnju na opciju prilikom pozivanja komande, ali i na ekstenziju arhive:

  • gzip kompresija , ime arhive paket.tar.gz , dodatna opcija z
  • bzip2 kompresija , ime arhive paket.tar.bz2 , dodatna opcija j
  • xz kompresija , ime arhive paket.tar.xz , dodatna opcija J (veliko slovo)

evo jednog primera:

tar -xjf paket.tar.bz2 .

komanda će otpakovati arhivu koja koristi bzip2 kompresiju, isto tako je potrebno dodati slovo i prilikom kreiranja nove arhive.

Ako slučajno negde zapne prilikom odpakivanja, postoji opcija -F odnosno forsiranje, predlažem da je koristite samo kada znate šta radite 🙂

I za kraj, ne manje važna opcija v, dodavanjem ovog slova dobićete listing kao output, odnosno znaćete šta je sve otpakovano, ovo je kao opcija t, ali se listing obavlja prilikom otpakivanja. Opcija vam može poslužiti kao progress, da znate dokel je otpakivanje stiglo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: