Team Viewer Pomoć

Team Viewer Pomoć je dostupna samo za STALNE korisnike. Za sad.

Kako bih mogao na daljinu da vam pomognem, Team Viewer je odličan program koji nam to može omogućiti ,brzo ,efikasno i bezbedno.

Kako nebi komplikovali stvari na dole navedenim Link sličicama imate da odaberete Team Viewer za operativni sistem koji imate:

  linux win

 

Kada pokrenete ovaj fajl koji preuzmete treba da vam se pojavi prozor sledećeg izgleda:

Da bih mogao da se konektujem na vaš kompjuter neophodno je da mi dostavite ova dva broja, kao na slici. Dakle vaš ID i Password.

Vaš ID i Password će naravno biti drugačiji nego na slici. ID će vam uvek biti isti broj ,dok će se password menjati prilikom svakog pokretanja programa.

U slučaju gašenja ovog programa gube se sve veze sa povezanim kompjuterima i vaš desktop vidite ponovo samo vi. Program će vas o tome i obavestiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: