Kako instalirati DEB fajl u Linux-u

Većina deb fajlova bi trebalo prilikom pokretanja da se instalira preko Software Center-a ili Software Managera ,u krajnjem slučaju postoji aplikacija Pacage Manager koja je zadužena za instalaciju ovih arhiva. Međutim dešava se da ni jedna od navedenih aplikacija ne može da izvrši svoj zadatak. U tom slučaju postoji anternativno rešenje koje se izvodi preko Terminala.

U termina unesite:

terminal sudo dpkg -i (lokacija deb faila NPR: /home/pera/dwonloads/pacage.deb)

Posle ovo potvrdite enterom i on će vas prvo pitati za password a potom instalirati aplikaciju.

U slučaju da želite da uninstalirate postojeću arhivu u terminal unesite:

terminal sudo dpkg -r (naziv te aplikacije)

Kada ovo potvrdite enterom ,opet će vas pitati za password a potom uninstalirati navedenu aplikaciju.

Ako dobijete obaveštenje da je INSTALIRANA apliacija oštećena možete je popraviti tako što će te u termina uneti sledeće:

terminal sudo dpkg-reconfigure (naziv aplikacije)

Zatim je pocedura ista kao u gorenavedenim slučajevima, samo će vam u ovom slučaju Linux pokušati popraviti aplikaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: