doPDF

doPDF je program koji se instalira KAO štampač u vaš sistem. Kompatibilan je sa svim programima tako da kad god nešto žeite da sačuvate tako da to možete uvek i svugde pročitati ili odštampati jednostavno “odštampajte” taj fajl pomoću doPDF-a, i on će vam taj material sačuvati u PDF formatu. Dobar primer koji dokazuje korisnost ovog programaja je sledeći:

Koristite neki program koji čuva fajlove u specifičnom formatu, a želite da ga odštampate na nekom drugom mestu gde vaš kompjuter nije dostupan NPR fotokopirinica ili kolegin kompjuter koji ne poseduje taj program i ne može tovoriti fajl koji ste sačuvali. Prosto “odštampajte” vaš matarial iz programa koji koristite, i doPDF će ga sačuvati kao PDF, a PDF možete otvoriti svugde 😀 .
Imajte na umu da ovako sačuvane (“odštampane”) materijale kasnije ne možete editovati.

dwld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: