Kako napraviti prečicu u Linux-u

Ova opcija uvek može da zatreba i dobro je znati. Svakako je lakše kliknuti na jednu ikonicu, nego svaki put tražiti program koji vam treba.

Postoji više metoda a ja ću navesti neke od njih. Moguće je da neke neće raditi na svim Linux-ima.

  1. Ovo je najbrži način da kreirate link. Stisnite SHIFT + CTRL i vucite fajl ili folder od kojeg želite da napravite prečicu, i odvucite ga na mesto gde želite da ona bude.
  2. Kliknite desni klik na fajl ili folder do kojeg želite da ide prečica i kliknite na Make Link, Create Launcher ili Create New Shortcut.
  3. instalirajte gnome panetl sledećom komandom:
    sudo apt-get install gnome-panel
    i pozovite kreiranje prečice sledećom komandom:
    gnome-desktop-item-edit ~/.local/share/applications –create-new

Ako neko zna još koju varijantu može slobodno da je postavi u komentar 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: