Python 3.4.2

Instalacija Python-a verzija 3.4.2 u Ubuntu-u, Linux Mint-u i Elementary OS-u

Prvo preuzmite fajl “pycharm-community-3.4.2.tar.gz” sa https://www.python.org/

Kada se fajl preuzme idite u folder gde se nalazi pycharm-community-3.4.2.tar.gz i odpakujte ga. Zatim u TERMINALU dođite do  lokacije gde ste otpakovali ovaj paket i uđite u taj folder. NPR: /pera/Downloads/pycharm-community-3.4.2/ a zatim kucajte sledece komande:

./configure

make

sudo make install

po završenom postupku Python 3.4.2 je instaliran. Ali u slucaju da koristite Python ili proveravate verziju putem terminala kucajući:

python -version

videćete da je default verzija ona stara 3.4 ili 2.7 u zavisnosti koji je pedhodno instaliran. Mada vam je python 3.4.2 dostupan u radu i mozete proveriti njegovu verziju kucajući u terminal:

python3 -V

U slučaju da želite da vam pyhon 3.4.2 bude default-na verzija python-a uradite sledeće korake:

> za ovo morate imati instaliran gedit text editor (u Ubuntu-u je on default text editor)<

u terminal kucajte sledeće:

gedit ~/.bash_aliases

kada vam se pokrene gedit u taj textualni fajl upisite ovo:

alias python=python3

i sačuvajte ovaj fajl. (SAVE)

nakon ovoga kada upišete:

python -V

trebalo bi da vam je po defaultu python 3.4.2

ili kada pokrenete njga kao takvog pyhon 3.4.2 će se pokrenuti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: