StartUP u Linux-u

Svaki Linux ili bar većina ima već instaliranu aplikaciju Startup Applications. Pokrenite je…
Trebalo bi da izgleda ovako:

Klikom na dugme Add možete dodati aplikaciju koju želite da se pokreće odmah po startovanju sistema (naravno nakon LogIn-a).

Klikom na Add pokreće se sledeći prozor:

U name upišite ime aplikacija kako bi ste znali kasnije koja je aplikacija u pitanju.

Command je komanda koja je potrebna da se izvrši, odnosno putanja do vaše aplikacije, možete do nje doći klikom na dugme browse i jednostavno otići do željene aplikacija i izabrati je.

Comment je komentar kao što sama reč kaže, u suštini ovo nije potrebno ukoliko nema nekih specifičnosti kojie bi hteli da zapišete kako bi znali za sledeći put. Klikom na dugme Add dodajete svoju aplikaciju.

Nemojete zaboraviti da posle imena vaše aplikacije odkačite taj red na listi, time potvrđujete da želite da se ta aplikacija pokreće prilikom pokretanja sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: