Process Hacker

Process Hacker je open source program koji je alternativa za klasičan Windows Task Manager. Windows 10-ka i 8-ica imaju prilično funkcionalne Task Manager-e, međutim ovaj program je malo detaljniji, a prečice na tastaturi će povećati produktivnost.

U suštini program ima istu svrhu kao i Task Manager, monitoring procesa, mreže, procesora i memorije. Međutim postoje par informacija i opcija koje ovaj program radi bolje od klasičnog Task Manager-a.

Procesi su izlistani u takozvanom drvo (tree) modu, tako da lako možete pratiti podprocese glavnog procesa tzv parent i child procesi. Glavni proces ako ima podprocese pojaviće vam se moćućnost da otvorite “drvo” i izliste njegove podprocese.

PID je za one koji ne znaju Process ID, ovo nije potrebno da znate kako bi upravljali procesima, ali eto da imate informaciju. Po PID-u kompjuter tačno zna o kojem je procesu reč, a sistem administratorma olakšava lociranje procesa.

Procesi su razdvojeni po bojama, pa i korisnik koji se slabije razume može lako da se snađe, ima i objašnjenje na kraju linije gde ćete videti čemu proces služi. Ono što je interesantno je da možete videti lokaciju fajla koji je pokrenuo proces, tako da iako proces nema naziv programa, možete videti koji je program odgovoran za njega.

Takođe lista servisa sa njihovim statusima i objašnjenjima je na drugom listu odmah do liste procesa.

Jedna od korisih stvari je monitoring fajlova koji se u realnom vremenu koriste na hardu, možete tražiti u kojiem je programu trenutno učitan koji fajl, koji dll je pozvan od kojeg procesa itd.

Monitoring mreže je dostupan grafički kao i u Task Manager-u ali postoji listing svih TCP i UDP konekcija na svim portovima, tako da imate uvid u realnom vremenu na koje je sve servere konektovan vaš kompjuter i koji program je za to odgovoran.

Ovo su samo neke od opcija, ovaj program je prilično moćan, ako vam treba još koja informacija možete je potrežiti na oficijelnom sajtu.

Postoji i portable verzija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: