Promenite veličine fotografija celog albuma uz Terminal

Kada dođe vreme da se fotografije sačuvaju, u glavnom su nam potrebne samo za ponovno gledanje, pa njihov kvalitet ne mora biti u ultra HD formatu. Tako da je praktično te fotrografije prvo smanjiti, kako bi smanjili i njihovu veleičinu kao fajla. Tako umesto da nam na jedan CD stane 3 albuma, sa smanjenim fotografijama nam stane 10 almuma (ovo je samo primer).
U Linuxu postoji program pod nazivom imagemagick koji će vam omogućiti da promenitr veličinu svih fotografija iz jednog foldera.

Kao prvo morate ga instalirati:

sudo apt-get install imagemagick

Potom idite na lokaciju gde se fotografije nalaze komadnom cd pa lokacija foldera.

Npr da su fotografije u /home/pictures/mojrodjendan komadna bi bila

cd /home/pictures/mojrodjendan/

zatim kucate komandu koja će promeniti veličine fotografija:

mogrify -resize 800×600 -format jpg *

Obajšnjenje:

dakle mogrify je poziv za program koji treba da uradi operaciju.

-resize je određivanje komande šta program treba da radi

800×600 je veličina fotografije koju želite da dobijete. (obratite pažnju da fotografije koje su npr 500×500 da ih ne smanjite na 300×200 jer će se njihov oblik premeniti. Dakle smanjivanje mora biti proporcionalno, kao npr 1024×768, 800×600, 640×480)

-format jpg ovim birate ekstenziju fotografija kojima želite da promenite veličinu. (ako su vaše fotografije u drugoj ekstentiji, umesto jpg stavite vašu ekstenziju)

* znači da se biraju SVE fotografije iz navedenog foldera koje su ekstenzije navedene u prethodnoj komandi.

Olakšanje:

Ukoliko ne znate da izračunate proporcionalno smanjenu vrednost ovaj program to može uraditi umesto vas.

Kucajte istu komandu samo umesto drugog broja 800×600 (dakle umseto 600 ostavite prazan prostor), tada će program menjati veličinu fotografije na 800 x proprocionalno smanjen broj tako da fotografija zadrži postojeći oblik.

Dakle komanda za ovu operaciju treba da bude:

mogrify -resize 800x -format jpg *

Napomena:

Naravno ukoliko želite da smanjite fotografiju na neku drugu veličinu samo promenite broj, umesto 800 stavite ženjeni broj. Imajte u vidu da kada jednom smanjite fotografiju NE MOŽETE je ponovo vratiti u prvobitnu veličinu. Tehnički možete, ali će ona biti oštećena.

Ovaj program nudi još jedan način promene veličine a to je sledeći:

mogrify -resize 50% -format jpg *

Ova komanda smanjuje sve fotografije za 50% što znači na primer da će fotografija veličine 800×600 biti 400×300. Pravilo za ne mogućnost vraćanja u prvobitinu veličinu i ovde važi.

 

Savet:

Ovo već sigurno znate al reko aj da kažem da ne bude posle da sam vas izradio. Program prvo isprobajte sa kopijom nekog albuma, vidite kako funkcioniše i koje veličine vama odgovaraju, pa tek onda se bacite na posao sa albumima koje hoćete da sačuvate. Najbolje napravite kopije albuma koje želite da sačuvate u neki folder, promenite im veličinu i ako je sve u redu možete ići dalje.

Dakle ovaj program ne pravi kopije sa smanjenom veličinom, nego direktno smanjuje fotografije iz navedenog foldera!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: