WinCDEmu

WinCDEmu je program otvorenog koda namenjen za učitavanje virtuelnih diskova poput ISO fajlova. Program je namenjen isključivo Widnows-u. Radi se o alternativi za Deamon Tools ili Alkohol 120%, što su vam verovatno poznati programi.

Vrlo je jednostavan, lako se instalira i još lakše koristi.

Nakon standardne instalacije, potrebno je samo otici na lokaciju gde vam se nalazi ISO fajl, kliknete desnim klikom na njega i kliknete “Select drive letter & mount”. Zatim će vam se pojaviti prozorčić gde ćete podesiti ime drajva, odnosno koje slovo želite da koristite za taj virtuelni disk (D,E,F… zavisi koji vam je slobodan), kliknete OK i porgram će ga učitati.

Kada vam više nije potreban virtuelni diks, desni klik na drajv (slovo koje ste odabarali) pa Eject.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam pitanje: